3. QUY ĐỊNH

Phan Nguyễn Khánh Đan 2016 05 10

Tất cả các bài viết trong blog này đều do tôi, Phan Nguyễn Khánh Đan và các cộng sự của mình viết và tổng hợp.

Nếu các anh chị và các bạn có nhu cầu chia sẻ hoặc post lại các bài viết này trên các trang web hoặc blog của mọi người, hãy ghi rõ nguồn và tên tác giả là tôi – Phan Nguyễn Khánh Đan – hoặc các cộng sự của tôi có tên được ghi trong bài.

Các bài viết trên blog “Góc Sức Khỏe” này đều là công sức và tâm huyết của tôi cùng các cộng sự của mình, mong mọi người hãy chia sẻ những giá trị này và ghi chú tên tác giả trên tinh thần đảm bảo lợi ích chung của cả độc giả và người viết.

Xin cám ơn các anh chị và các bạn rất nhiều, và chúc mọi người đọc blog vui vẻ 🙂 !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: