2. Tầm quan trọng của Sức Khỏe Tinh Thần

Blog "Góc sức khỏe" - Sức khỏe tinh thần - Phan Nguyễn Khánh Đan

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, trong đó bao gồm cả sức khỏe thể chất VÀ sức khỏe tinh thần. Vì nhiều lý do, phần lớn mọi người có xu hướng xem nhẹ sức khỏe tinh thần, trong khi đây mới là gốc rễ của nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Khánh Đan mong muốn những bài viết nho nhỏ của mình sẽ giúp mọi người có thêm kiến thức cũng như cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần trong cuộc sống. Môt sức khỏe tinh thần khỏe mạnh đồng nghĩa với khả năng làm chủ được cảm xúc và suy nghĩ.

Suy nghĩ đúng đắn dẫn đến thói quen đúng đắn. Thói quen gặt tính cách, và cuối cùng, tính cách làm nên Số Phận. Nên không nghi ngờ gì nữa, sức khỏe tinh thần chính là một nhân tố quan trọng góp phần đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

~ThS. PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN
Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế (Master of International Business)

.

§ One Response to 2. Tầm quan trọng của Sức Khỏe Tinh Thần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: