NẮNG MƯA chỉ là “bệnh của trời” ?

August 23, 2012 § Leave a comment

Thời tiết ảnh hưởng cảm xúc con người như thế nào? - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

“Nắng mưa là bệnh của trời… Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng…”

Hai câu lục bát nổi tiếng trong bài thơ “Tương tư” của thi sĩ Nguyễn Bính có ý so sánh rằng nhà thơ mắc bệnh tương tư cũng như ông Trời mắc bệnh nắng mưa. Thực chất, thời tiết chính là sự phản ánh lớn nhất cảm xúc con người, khi mà phần lớn những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta đều chịu ảnh hưởng của thời tiết. Đây không chỉ là một hiện tượng tâm lý, mà gần đây khoa học đã chứng minh rằng thời tiết cũng đồng thời tác động lên con người về mặt sinh lý.

Dù không trực tiếp gây ra cảm xúc con người, thời tiết thực sự có tác dụng kích hoạt hoặc làm gia tăng các trạng thái cảm xúc đó. Ví dụ, đối với một người đang trải qua nỗi đau thất tình, một bầu trời tối tăm và ảm đạm sẽ làm cho người đó cảm thấy sầu thảm và tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nếu trời nắng, cảm xúc của người đó có thể tốt hơn. Thời tiết nắng đẹp không trực tiếp xua tan nỗi đau, nhưng nó có tác dụng giúp phấn chấn và gia giảm cảm giác đau khổ.
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with vai trò của thời tiết at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .