Khắc phục tình trạng dị ứng da do đeo TRANG SỨC KIM LOẠI

October 26, 2012 § Leave a comment

Dị ứng da do đeo trang sức kim loại - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống số tháng 10/2012 ]

Sử dụng trang sức hoặc phụ kiện trong việc tạo phong cách thời trang và phối đồ là một cách tuyệt vời để bạn thể hiện cá tính. Nhưng sẽ thế nào nếu những món nữ trang thân yêu đó gây dị ứng da?

Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with trang sức kim loại at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .