Thói quen “NƯỚC ĐẾN CHÂN MỚI NHẢY” dưới góc độ tâm lý học

September 26, 2012 § 3 Comments

Nước đến chân mới nhảy - Thói trì hoãn - Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống số 708 tháng 07/2012 ]

Có nhiều con đường dẫn đến thất bại trong cuộc sống, và một trong số đó chính là thói ưa trì hoãn. Ở một mức độ nhất định, trì hoãn có thể trở thành một thói quen mang tính hủy hoại bản thân.

Tiến sĩ Joseph Ferrari, giáo sư tâm lý học của trường Đại học De Paul (Chicago, Hoa Kỳ), là một trong những người tiên phong trong việc nghiên cứu hành vi trì hoãn của con người. Theo giáo sư Ferrari: “Chúng ta có xu hướng trì hoãn một số việc trong cuộc sống, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả mọi người đều là những kẻ ưa trì hoãn.”
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with thói trì hoãn at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .