CHỨNG SỢ BỆNH VIỆN, sợ uống thuốc, và Liệu pháp chữa trị

September 18, 2014 § Leave a comment

Phan Nguyễn Khánh Đan 2014 09 18

[ Bài được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống cuối tuần số ngày 18/09/2014 ]

Mặc dù bệnh viện là nơi chúng ta đến để điều trị bệnh tật và lấy lại sức khỏe, nhưng nhiều cuộc khảo sát cho thấy, trên thế giới có hàng triệu người sợ đi bệnh viện, sợ uống thuốc và phẫu thuật. Trong đó, một số người trở nên quá âu lo sợ hãi đến nỗi những nỗi sợ này đã được gọi tên và miêu tả trong y văn. “Nosocomephobia” là tên gọi chứng sợ bệnh viện; đây là một từ có nguồn gốc Hy Lạp, được ghép từ hai thành tố nosokemeion nghĩa là bệnh viện và phobos nghĩa là nỗi sợ. Ngoài ra, chúng ta còn có từ “Tomophobia” là thuật ngữ chỉ nỗi sợ làm phẫu thuật, và “Pharmacophobia” là nỗi sợ uống thuốc.
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with sợ phẫu thuật at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .