Bạn có đang SỢ THÀNH CÔNG?

March 13, 2015 § Leave a comment

Góc Sức Khỏe - Phan Nguyễn Khánh Đan 2015 03 13

[ Bài viết đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống số 845 ngày 13.03.2015 ]

Bạn có biết, người ta không chỉ sợ thất bại, mà họ còn có nỗi sợ thành công?

Và bạn có biết, nỗi sợ thành công cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến chúng ta trượt dài trong thất bại?
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with nỗi sợ thành công at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .