Những kỹ năng cần thiết để “HẠ HỎA”

September 11, 2012 § 2 Comments

Những kỹ năng cần thiết để hạ hỏa - quản lý cảm xúc - Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống số 704 tháng 06.2012 ]

Nóng giận là một cảm xúc mãnh liệt của con người bắt nguồn từ những cảm giác khó chịu, đau khổ, bực bội, hoặc thất vọng. Biểu hiện của nóng giận cũng có nhiều mức độ, từ một sự bực bội nhất thời cho đến một cơn thịnh nộ. Nếu không được khắc phục, nóng giận có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bản chất của sự nóng giận      
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with kỹ năng kiểm soát bản thân at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .