HOA và CON NGƯỜI – Mối dây hạnh phúc!

August 23, 2012 § Leave a comment

Hoa và con người - Sức Khỏe Đời Sống - Phan Nguyễn Khánh Đan

KHOA HỌC NGÀY NAY chứng minh, rằng hoa thực sự có tác dụng khơi gợi cảm xúc của con người, tương tự như cách một số loài thực vật trong tự nhiên có tác dụng kích thích những hành vi nhất định của động vật hoang dã.
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with hoa at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .