CHROMOTHERAPY – Liệu pháp màu sắc

August 13, 2012 § Leave a comment

Chromotherapy (Liệu pháp màu sắc) - Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên Sức Khỏe & Đời Sống số 662 ngày 09.09.2011  ]

LIỆU PHÁP MÀU SẮC là một phương cách chữa bệnh dựa trên nguyên tắc mọi bệnh tật gây ra đều do trường năng lượng phát ra ánh sáng bị nhiễu loạn. Việc chữa trị được thực hiện bằng cách áp dụng màu sắc thích hợp lên trường năng lượng này, trên cơ sở đó sinh ra hiệu ứng phục hồi bệnh tật.

Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with chromotherapy at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .