TÍNH CẦU TOÀN: Hoàn Hảo hay Hão Huyền?

August 24, 2012 § 1 Comment

Bệnh cầu toàn: Hoàn hảo hay hão huyền? - Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống số 694 tháng 04.2012 ]

Người cầu toàn – như tất cả chúng ta đều biết – là những người luôn muốn vươn đến cái nhất, đạt điểm tối đa trong các kỳ thi, hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhất, và nuôi dạy nên những đứa con hoàn hảo. Với lối sống tích cực như thế, họ cũng thường được đánh đồng là những người có sức khỏe tốt và trí lực minh mẫn.

Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học gần đây dần cho thấy chủ nghĩa cầu toàn cũng có thể gây tổn hại đến sức khỏe bên cạnh những lợi ích thường thấy.
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with cầu toàn at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .