BẠO HÀNH CÔNG SỞ – Những Hậu Quả về mặt Sức Khỏe và Thể Chất

October 1, 2013 § Leave a comment

Tình trạng quấy rối và bị chèn ép nơi công sở - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống cuối tuần ngày 26/09/2013 ]

Bạo hành nơi công sở gây thiệt hại cho cả các cá nhân có liên quan lẫn công ty. Đã có nhiều bài viết bàn về những hậu quả về mặt tâm lý của bạo hành công sở đối với nạn nhân bị bạo hành, nhưng lại có rất ít thông tin về những hậu quả liên quan đến sức khỏe và thể chất.

Bạo hành công sở là gì?

Năm 1998, Tổ chức về Sức Khỏe và An Toàn Nơi Công Sở định nghĩa bạo hành nơi công sở là “hành vi cư xử thiếu công bằng của một người hay một nhóm người đối với một người khác trong công sở. Hành vi có tính chất lặp đi lặp lại, không có lý do chính đáng và không phù hợp với văn hóa công sở.” Trong nhiều trường hợp trên thực tế, bạo hành công sở còn có thể nhằm mục đích áp chế và đe dọa nạn nhân.

Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with bị chèn ép at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .