Chứng nghi bệnh: Bác sĩ bảo “KHÔNG”, bệnh nhân than “CÓ” !

December 20, 2012 § Leave a comment

Chứng nghi bệnh - bệnh nhân than có, bác sĩ bảo không - Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống số 729 tháng 12/2012 ]

Khi một người mắc phải chứng nghi bệnh (hypochondria), người đó thường tin – hoặc bị ám ảnh – rằng mọi biểu hiện trên cơ thể đều là dấu hiệu của bệnh tật nghiêm trọng, kể cả khi không có bằng chứng nào cho thấy người đó bị bệnh. Những người này thậm chí cho rằng những hoạt động bình thường của cơ thể như tim đập, đổ mồ hôi, và sự tiêu hóa trong ruột là triệu chứng của một hay nhiều loại bệnh nào đó.

Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with bệnh nhân than có at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .