10 THÓI QUEN của NGƯỜI THẤT BẠI

May 7, 2016 § 11 Comments

10 thói quen của người thất bại - Phan Nguyễn Khánh Đan

Bạn đang tự hỏi vì sao đến giờ thành công và may mắn vẫn chưa gõ cửa với mình?

Bạn có tin rằng, lý do mình mãi vẫn không thành công thực chất đang sờ sờ trước mắt mình, chỉ là do mình không hay biết?

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu muôn đời bạn vẫn không biết vì sao mình đã nỗ lực chăm chỉ nhưng vẫn không thành công?   
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing the 10 Thói Quen của Người Thất Bại category at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .